Lubricants

shell

Shell

Shell Helix နွစ္စဥ္ကမၻာ့ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး နံပါတ္တစ္ အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ အရည္အေသြး အျမင့္ဆုံး အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ E/O ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ ကားမ်ားအတြက္ ပစၥည္းအစံုထားရွိပါသည္။

gs-oil

GS Oil Kixx

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း ေရနံကုပၼဏီႀကီး ျဖစ္ေသာ Chevron ႏွင့္ Korea ႏိုင္ငံ GS Holding တို႕ 50% စီ Joint တည္ေထာင္ထားေသာ GS Caltex Corporation မွ ထုတ္ပယ္သည့္ Korea အဆင့္တစ္ GS Oil Kixx အမ်ိဳးအစား စက္ေခ်ာဆီျဖစ္သည္။