Kixx Scooter API SN/CF 5W40/10W40

ေနာက္ဆံုးေပၚလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ API SN စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ထားသည့္ Synthetic နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဆိုင္ကယ္သံုးအင္ဂ်င္ဝိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္စာကုန္က်မႈ ေလ်ွာ့နည္းေစျခင္း၊ ပြတ္တိုက္မႈေလ်ွာ့နည္းေစျခင္း၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္လဲလွယ္ရမႈအခ်ိန္ရွည္ေစျခင္း၊ စသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ Autogear ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ထုတ္ပိုးမႈ   1 Litre